09369632995

info@mehremosbat.com

یادداشت‌ها

روزمرگی چیست؟

روزمرگی! روزمرگی زمانی است که در کارها و زندگی نوعی از پیشرفت توأم با انگیزه، انرژی و شادابی نبوده و حالتی یکنواخت و بدون تنوع

دنیای دیروز در مقابل انسان امروز

گریزی به مقاله قبلی خب در مقاله قبل گفتیم که برای رسیدن به جواب چرا‌ها، لازم است تا چگونه بهتر زندگی کردن و تبدیل دنیا

کیفیت روابط با پول بالا نمی‌رود!

پول و روابط شما نمی‌توانید همیشه کیفیت روابط خود را با پول افزایش دهید. گاهی شاید بتوانید باج دهید یا فرصت این را داشته باشید

مسیر زندگی خود را بسازید

مواجهه با مسیر زندگی مسیر زندگی، آن راهی است که تا زمان مرگ باید از آن عبور کنیم و در مواجهه با آن، افراد را

صادقانه و صمیمانه دیگران را تحسین کنید

تحسین کردن کلمه تحسین، کلمه ساده و جالبی است که تأثیرات شگفت‌انگیزی می‌تواند روی فرد و روابط‌مان بگذارد؛ البته در صورتی که در جای درستی