09369632995

info@mehremosbat.com

10 بهمن 1401

داستان هدف گذاری - کی گفته باید هدف گذاری کنی اصلا مفهوم هدف گذاری چیه و چه مدلی از هدف گذاری به در ما میخوره
پادکست

داستان هدف‌گذاری

خیلی وقت‌ها به خاطر اینکه نمی‌دونیم ماهیت چیزی که می‌خوایم فرا بگیریم چیه، ازش نتیجه‌ای نمی‌گیریم، به‌خاطر همین توی این پست که جمع یه‌سری استوریه، توضیح دادم که داستان از چه قراره و چرا اصلا باید هدف‌گذاری کرد.